Ranet som ble til skolegang for 30.000!

20 år har gått, og vi har bygget opp 12 store skoler med 13.000 elever. I løpet av disse årene har over 30.000 barn fått utdannelse. Vi har et skole-team som reiser til alle skolene og viser Jesus-filmen, og gir ut nytestamenter fra Gideon til alle elevene. Mange tusen har tatt i mot Jesus de siste årene. Mye å takke for, når jeg tenker på at det startet med et ran, men Gud kan vende det vanskelige om til velsignelse. Les mer...