Nytt Håp for barn i nød

Du kan gjøre en forskjell!

Nytt Håp for barn i nød - Du kan gjøre en forskjell!

Barna dyrker sin egen mat

Det er med stor glede vi ser at sentrene for de foreldreløse barna i Chimoio nå har
kommet så langt at de kan dyrke sin egen mat.

Da vi besøkte dem i september viste de oss stolt sine produsjonstall, ja, det er helt
utrolig. Som et eksempel har de solgt 6.800 kg med mais, i tillegg mye av de andre
produktene fra egen avling. Først har de spist seg mette, og så har de solgt overskuddet,
forteller pastor Madeira.

Gjennom støtten fra NYTT HÅP har barna klart dette etter at de har fått et opplæringsprogram.
De går også på skole, og så jobber de ca. 2 timer per dag på jordene.
Nå satser de på det samme opplegget på det nye senteret, Les mer…

Framtid og håp

FRAMTID og HÅP er viktig i et menneskes liv. Gud ønsker å samarbeide med oss i denne livsforvandlende prosessen fra håpløshet til håp.
Gjennom mange år har jeg besøkt tusener av barn i en meget vanskelig livssituasjon i Afrika. Hvor er mamma og pappa som skulle være der for å hjelpe og beskytte barnet sitt? Ofte får jeg til svar at pappa er død og mamma er død. De er blitt et offer for den fryktelig Aids-katastrofen som tar livet av millioner i Afrika.
Nylig var jeg i Mosambik og Malawi, hvor til sammen 3 millioner barn er blitt foreldreløse.
Hva slags framtid og håp har alle disse barna?

Prosjektene som vi er med og støtter gir barna en ny framtid og nytt håp. Her får de et sted å bo, mat og skolegang. Vi er nå i full gang med planene for å utvide mulighetene for barna i Mosambik. Her står en ny skole ferdigbygget i Chimoio, og 700 barn får mulighet og håp om utdannelse.
Gjennom dyktige fagpersoner i Norge, som var med på denne turen, kan barnesentrene etter hvert bygges ut med større husdyrhold og fruktbart jordbruk. Dette kan gi mat til flere barn, og overskudd av produkter kan selges på markedet. Så vil det føre til at sentrene kan bli bærekraftig og selvberget.

Du og jeg kan rekke ut en hånd for å gi barna en bedre framtid og nytt håp!
Vi har godt av å minne hverandre om det sterke diktet til Arnulf Øverland:

Du må ikke sitte trygt
i ditt hjem og si:
”Det er sørgelig, stakkars dem!”
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett
som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust
av min stemme;
Du har ikke lov til
å gå der og glemme!

Veien videre

I oktober hadde vi en fin samling med de guttene som skal reintegreres i familier. Mange av familiene hadde også kommet. Vi sang og ba sammen og barna var glade og optimistiske. Men vi vet at disse barna går inn i en hard hverdag når de forlater senteret, og de trenger fortsatt vår støtte på alle måter.

Fattigdommen øker, da matvareprisene er blitt fordoblet på mange viktige matvarer det siste året, og mange familier sulter.
I tillegg må barna fortsette på skolen for å legge grunnlaget for en videre utdannelse.
Nå har vi gjennom to uker i oktober hatt en viktig forundersøkelse for å se på mulighetene for å bygge opp en yrkesskole på Gatebarnsenteret i Maputo. Det er behov for at barna kan få en yrkesrettet utdannelse etter grunnskolen. Og landet skriker etter faglærte arbeidere.

Gatebarnsenteret har plass til å bygge en yrkesskole, men vi trenger hjelp til den fysiske oppbyggingen. Dersom vi får støtte av NORAD trengs også en stor egenandel som vi må legge til, og at vi må ta et stort økonomisk løft for å klare det.
Dette er noe vi kommer tilbake til, men sikkert er det at ved en slik utdannelse vil de unge stille sterkt på arbeidsmarkedet og få en bedre framtid.

Gjør det lille du kan!

”Gjør det lille du kan, gjør det villig og glad.”

Slik lyder en gammel sang, men den har mye sannhet og visdom i seg.
Av og til så ser vi på de store behovene som uoverkommelig og vi kan bli motløse. Men hemmeligheten er at vi kan gjøre det lille som er mulig, og få med mange flere til å gjøre noe, så blir det mye av det lille.

Dette har vi fått erfare igjen og igjen i hjelpen som blir gitt til barna. Mange tusen barn får nå hjelp hvert år fordi mange er trofaste i å gjøre det lille vi kan.

Videre er det villigheten som teller. Viljen til å gjøre noe må være til stede. Vi takker mange kreative medarbeidere i blant oss, og vi tenker også på de som arrangerte ”Sammen for Håp” i Ishallen på Hamar. Her ble det gjort et stort løft for bygging av flere hus til de foreldreløse barna i Mosambik. Tusen takk for denne store dugnadsinnsatsen som så mange deltok i.

Gleden springer ut fra et takknemlig hjerte. Tenk at vi er blitt født i et land som har så stor overflod at vi kan gi til de som ikke har noe verken av materielle eller av andre goder.

Det gir oss både takknemlighet og glede.

Ja, dette vil vi ha mer av!

Søndag 21. oktober sendte sitt Åpen Himmel-program fra Mosambik, og mange av våre medarbeidere og barna som får hjelp av dere, deltok i dette programmet.

Det var oppmuntrende å se den optimisme og livsglede som disse barna var med å formidle. Vi vet at de har en traumatisk bakgrunn med mye sorg og savn, men det som de har fått oppleve gjennom sitt opphold på senteret, har forandret deres livssituasjon dramatisk til det bedre.

Programmet ga oss en stor oppmuntring til å fortsette dette viktige arbeidet, og behovene er så store at vi må utvide arbeidet så snart som mulig. Ekstra oppmuntrende var også uttalelsene i fra artisten Jørn Hoel, som deltok i programmet. Han ønsker mer kontakt med oss, og om mulig få til et samarbeid hvor vi kan gi enda flere barn nytt håp om en bedre framtid.

Sant og visst, slike program trenger vi flere av på NRK og de andre fjernsynskanalene.